ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en wordt gekenmerkt door

                        -          uitgesproken aandachtsstoornissen

                        -          impulsiviteit

                        -          overbeweeglijkheid

Het gaat hier dus over kinderen met een druk gedrag, los van de situatie waarin ze zich bevinden, een sterke afleidbaarheid en een zwakke concentratie. Deze problemen kunnen leiden tot  emotionele en/of relationele problemen en op lagere schoolleeftijd tot leerproblemen.

In ons revalidatiecentrum voorziet het RIZIV voor deze groep kinderen een maximale behandelingsduur van 432 zittingen.