Administratieve dienst

De organisatie van een revalidatiecentrum houdt ook heel wat administratieve opdrachten in. Zowel bij de aanvraag van een behandeling als bij het indienen van een verlenging van de behandeling dienen heel wat formulieren correct ingevuld tijdig naar de mutualiteit opgestuurd te worden. Facturatie van de behandelingen, allerlei boekhoudkundige opdrachten, opmaken en versturen van brieven allerhande, opmaken van administratieve en padagogische dossiers behoren tot de maandelijks terug kerende opdrachten van de administratief bediende. 

 

 De stem aan de telefoon

Els Caluwé
Heidi Siebens