Woensdagnamiddag 20 januari 2010.

Terwijl ik dit stukje schrijf, genieten de meeste kinderen van een halve dag verlof. Even de schoolervaringen laten bezinken en morgen weerom met veel of wat minder goede moed naar de klas.

Voor enkelen onder hen betekent ook die vrije namiddag minstens één uur in het revalidatiecentrum extra werken aan hun ontwikkeling. Wegens leermoeilijkheden of spraak- en taalproblemen of motorische problemen of verstandelijke problemen of andere ontwikkelingsproblemen.

Met zo'n 120 zijn ze voor het ogenblik die gemiddeld tweemaal per week, soms meerdere jaren, een multidisciplinaire behandeling volgen. Daarnaast wachten meer dan 100 kinderen tot 1,5 jaar lang om met hun problemen geholpen te worden. En de wachtlijst wordt steeds maar langer...

Al meer dan 30 jaar zet een team van 24 enthousiaste medewerkers (artsen, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, een kinesiste, een sociaal assistente en een logistieke equipe) zich in om de sociale en schoolse integratie van de hen toevertrouwde knderen te bevorderen. Meer dan 3000 kinderen afkomstig uit Zelzate, aanpalende en overaanpalende gemeenten, kregen de voorbije jaren een op maat gesneden behandeling. Dit werk vraagt een grote inzet en doorzetting. Niet alleen van het personeel, dat dagelijks met problemen geconfronteerd wordt en voortdurend hun competentie moet bijscholen. Ook van de kinderen en hun ouders wordt een ganse tijd een niet te onderschatten inspanning gevraagd.

We ervaren dat in de loop der jaren de problemen van de kinderen waar we mee geconfronteerd worden, steeds complexer worden. Vooral de laatste jaren neemt de behandelingsvraag voor kinderen met een complexe mentale ontwikkelingsstoornis en/of ADHD en /of autismespectrumstoornis duidelijk toe.

Het is goed dat zoiets bestaat, zegt men mij wel eens, want vroeger konden dergelijke kinderen met hun problemen nergens terecht. Nu dus wel. Van 17 september 1979 tot 1988 in Wachtebeke. Sinds december 1988 in de Stationsstraat te Zelzate. De vroegere 1000 meubels hebben wij omgebouwd tot een functioneel centrum met 18 therapie lokalen

Voor onze werking hebben wij een overeenkomst afgesloten met het RIZIV, dat de grootste behandelingskost voor zijn rekening neemt. Maar daarnaast moeten ook de ouders hun financieel steentje bijdragen, wat niet altijd evident is.

Ook de komende jaren zullen we met steeds betere competentie, dezelfde inzet en noodgedwongen met dezelfde beperkte (financiële) middelen ons werk verder zetten in het belang van de ons toevertrouwde kinderen met diverse ontwikkelingsproblemen

Walter Poppe