AUTISME SPECTRUM STOORNIS

De belangrijkste kenmerken van deze groep kinderen zijn de problemen met communicatie, sociale omgang en verbeelding. In vergelijking met leeftijdsgenootjes ontwikkelen ze 'anders'. Ook vallen heel wat van die kinderen vaak terug op beperkte en stereotiepe gedragingen. Soms begrijpen ze menselijke communicatie niet goed waardoor ze niet altijd aangepast reageren. Ze nemen veel dingen waar maar kunnen die niet altijd gepast met elkaar in verband brengen.
Autisme blijkt een probleem te zijn met vele gezichten en komt voor op alle niveaus van intelligentie. Daarom wordt over een 'spectrum' van autismestoornissen gesproken.

In ons revalidatiecentrum voorziet het RIZIV voor deze groep kinderen volgende behandelingsduur:

        -          onbeperkt tot de leeftijd van 6 jaar inbegrepen

        -          vanaf 7 jaar: maximaal 432 zittingen