BEHANDELING

Elke behandeling wordt door het RIZIV steeds voor de periode van 1 jaar toegestaan. Afhankelijk van de problematiek kan een verlenging met 1 of meerdere jaren aangevraagd worden.

Hoe dan ook is een behandeling altijd in duur beperkt. Om de behandeling dus optimaal te laten renderen is een zeer regelmatige aanwezigheid ook tijdens de schoolvakanties, een noodzakelijke voorwaarde.

Alle behandelingen gebeuren multidisciplinair en de kinderen komen gemiddeld twee keer per week (1 uur of 1,5 uur) op therapie.

Ouders mogen altijd een behandeling bijwonen of informatie opvragen over de evolutie van hun kind.

Gemiddeld om de zes maand wordt de evolutie ook in een teamvergadering met de verschillende therapeuten  en revalidatie arts besproken. Ook is het centrum op school aanwezig wanneer de schoolresultaten van het kind op een MDO besproken worden.

Een heen en weer agenda zorgt voor een regelmatige informatie uitwisseling tussen het revalidatiecentrum, ouders en school.