Kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis

Het gaat om kinderen met ontwikkelinsstoornissen in minstens 2 van de volgende 6 domeinen.

  1. de gesproken taal of de schoolse vaardigheden
  2. de motoriek
  3. aandacht of geheugen of excecutieve functies
  4. het psychologisch gedrag
  5. de auditieve en/of visuele perceptie
  6. het  visuospatieel functioneren