DOELGROEPEN

Voor het ogenblik biedt het revalidatiecentrum revalidatie programma's en diensten aan voor kinderen en adolescenten (0 jaar tot en met 18 jaar), volgens onze RIZIV overeenkomst onderverdeeld in volgende groepen:

 

 • kinderen met een complexe ontwikkelingsstoorins
   
 • kinderen met gedragsproblemen
   
 • kinderen met een mentale retardatie
   
 • kinderen met hyperkinetische stoornissen (ADHD)
   
 • kinderen met een autisme spectrum stoornis
   

Sinds januari 2010 werden de doelgroepen in onze overeenkomst met het RIZIV aangepast. Kinderen met een globale ontwikkelingsstoornis (IQ>70) , kinderen met spraak- en taalproblemen en kinderen met ernstige leerproblemen werden in 1 groep ondergebracht. In verhouding tot de totale populatie mogen slechts 30% kinderen van groep 4 in behandeling genomen worden, omdat ze (zogezegd) geen 'medische' doelgroep zijn.  Concreet betekent dit dat de wachtlijst voor deze kinderen nog veel langer wordt en ook dat heel wat van die kinderen nooit meer in behandeling zullen kunnen komen.  In de praktijk weigeren de mutualiteiten dus voor hun leden met dergelijke problemen nog verder financieel tussen te komen. Nochtans bestaat voor heel wat van die kinderen een dringende behandelingsnood en kunnen ze nergens anders terecht...