Disclaimer

Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel wij ernaar streven nauwkeurige en geschikte informatie te leveren, kunnen er onbedoelde technische/feitelijke onnauwkeurigheden en typografische fouten voorkomen op deze website of in door ons verzonden e-mail, faxen en brieven. Stuur ons a.u.b. een e-mail bij het constateren hiervan.

Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. Het Centrum voor Functionele Revalidatie vzw is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen aan de inhoud van onze website.

Het Centrum voor Functionele Revalidatie vzw wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik of de interpretatie door anderen van informatie op de site van het Centrum voor Functionele Revalidatie vzw. Beslissingen gebaseerd op de informatie op de site van het Centrum voor Functionele Revalidatie vzw zijn uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de bezoeker, en in ruil voor het gebruik van de site van het Centrum voor Functionele Revalidatie vzw stemt de bezoeker ermee in het Centrum voor Functionele Revalidatie vzw te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker op basis van die informatie neemt.

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze website. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Centrum voor Functionele Revalidatie vzw. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: Centrum voor Functionele Revalidatie vzw, Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, Stationsstraat 40, 9060 Zelzate.