ERKENNING

Het revalidatiecentrum wordt erkend door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Vanuit dit Fonds worden ons ook heel wat kwaliteitseisen opgelegd.
De behandelingsonkosten worden terugbetaald door het RIZIV, waarmee het revalidatiecentrum een overeenkomst dienaangaande heeft afgesloten Alle aanvragen voor onderzoek en/of behandeling moeten dan ook door het RIZIV (in de praktijk het ziekenfonds) goedgekeurd worden. Het RIZIV stelt daarbij wel strikte voorwaarden naar vb de duur van de behandelingen, modaliteiten, behandelingscapaciteit enz. Van de patiƫnt zelf wordt een wettelijk vastgelegd remgeld gevraagd.

Vanaf 1 juli 2014 werd de revalidatiesector overgeheveld van het Federaal niveau naar het Vlaams niveau. Tot december 2017 behandelt het RIZIV verder de lopende zaken, terwijl binnen het Vlaamse ministerie van welzijn een nieuwe regeling wordt uitgewerkt.