Ernstige gedragsproblemen

kinderen met ernstige gedragsproblemen vb agressieve of provocerende gedragingen die herhaaldelijk optreden en al gedurende 6 maanden aanhouden.