Kinesitherapeutische dienst

Binnen deze dienst worden alle handelingen gesteld die te maken hebben met kinesitherapie en grove motoriek. Kinderen die er behandeling volgen vertonen een te kort in hun normale grof motorische ontwikkeling. De oorzaak daarvan kan zeer uiteenlopend zijn: hersenbeschadiging, hospitalisatie, bewegingsdeprivatie. spierziekte.

Al naargelang de vastgestelde problemen worden spierrekkingen en spierversterkende oefeningen gegeven . Ook kunnen bewegingsopdrachten gegeven worden om het bewegingspatroon, de algemene co�rdinatie, bewegingscontrole, ruimte- en tijdsgevoel en het evenwicht te verbeteren. De evolutie wordt regelmatig ge�valueerd aan de hand van gestandaardiseerde testen (o.a. KTK, TGMD) . Ze vormen de basis om de behandeling continu te evalueren en indien nodig bij te sturen.
 

 Kinesist

 Claeys Els

 Trossaert Sofie