LINKS

Algemeen

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
www.vlafo.be

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
www.riziv.be

Vormingsdienst SIG vzw
www.users.skynet.be/vsig

Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg (PPG)
www.ppg.be

Kind en Gezin
www.kindengezin.be

Autisme

Autisme Centraal
www.autismecentraal.com

Vlaamse Vereniging Autisme
www.autismevlaanderen.be

ADHD

Zit Stil. Vereniging voor ouders van kinderen met ADHD
www.zitstil.be

Taalstoornis

Dyspraxis. Vereniging voor ouders van kinderen met dyspraxie
www.dyspraxis.be

Leerstoornis

Sprankel: oudervereniging van normaalbegaafde kinderen met leerstoornissen
www.sprankel.be

Info over leerstoornissen
www.letop.be

Ervaar zelf wat 'dyslectisch' lezen is.
www.codekraker.be

Gilles de la Tourette

Syndroom van Gilles de la Tourette
www.tourette.be