Logistieke dienst

Het revalidatiecentrum beschikt over een eigen vervoerdienst waar de ouders een beroep kunnen op doen om hun kind veilig naar het revalidatiecentrum te laten brengen. Tijdens het schooljaar worden de kinderen op school afgehaald, tijdens de vakantie periodes thuis.
Gezien dit vervoer op geen enkele manier gesubsidieerd wordt, wordt van de gebruikers een bijdrage per rit gevraagd, waarbij het bedrag afhankelijk is van de woonplaats. Het aantal kinderen dat tezelfdertijd kan vervoerd worden is beperkt tot 8.

Altijd is er wel ergens een herstelling of verfraaiingwerk uit te voeren of moet erop gelet worden dat de therapie- en andere lokalen er netjes bij liggen. Voor die taken heeft het revalidatiecentrum een deeltijdse werkvrouw in dienst en een werkman.

 Busje komt zo

 Iris Van den Bussche

 Werkvrouw

 Karine Hoste

 Werkman

 Kurt Poelman