Logopedische dienst

Binnen de logopedische dienst worden kinderen met communicatie problemen behandeld. Problemen met communicatie kunnen zeer uiteenlopend zijn qua oorzaak, aard en ernst.   Bij een aantal kinderen is slechts ��n enkel aspect getroffen. In het revalidatiecentrum  worden kinderen behandeld die moeite hebben met meerdere taalaspecten.

De taalproblemen kunnen zich op verschillende domeinen situeren:

Mondeling taal:
 

 • uitspraak
   
 • taalbegrip
   
 • woordenschat
   
 • woordvormen
   
 • zinsbouw
   
 • pragmatiek
   
 • stemhygi�ne
   
 • spreekvloeiendheidsproblemen

Schriftelijke taal:
 

 • technisch lezen
   
 • begrijpend lezen
   
 • spelling

Via onderzoeken worden de sterke en zwak beheerste taalaspecten in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een behandelingsplan opgesteld, dat op geregelde tijdstippen ge�valueerd wordt. Bij complexere problemen kan niet alles tegelijk aangepakt worden. Gelukkig zijn de verschillende taalaspecten geen ge�soleerde gebieden. De gunstige ontwikkeling van ��n gebied zal vaak invloed uitoefenen op andere taalaspecten. En daar blijft het vaak niet bij: ook de emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling wordt gestimuleerd.

 Logopedisten

 Luc Galle

 

 Kristien Haentjens

 

 Hilde Coussens

 

 Ann De Veirman

 

 Marina Zoete

 

 Inge De Wilde

 

 Annelies De Longie