Mentale retardatie

Kinderen met een mentale handicap functioneren op verstandelijk en vaak ook op sociaal vlak een heel stuk onder het niveau van hun leeftijdsgenootjes. Dit betekent dat deze kinderen zich onvoldoende aan de maatschappij kunnen aanpassen. Communicatie, sociale en relationele vaardigheden zijn bij deze kinderen beperkter aanwezig.

In onze conventie met het RIZIV wordt over een mentale handicap gesproken wanneer het intelligentiequotiënt (IQ) lager is dan 70. Een IQ wordt bepaald door middel van een ontwikkelingstest of intelligentietest.
In ons revalidatiecentrum voorziet het RIZIV voor deze groep kinderen volgende behandelingsduur:

                       -         onbeperkt tot de leeftijd van 6 jaar inbegrepen

                       -         vanaf 7 jaar: maximaal 432 zittingen