ONDERZOEK

Zowel school, CLB, huisarts als ouders kunnen een onderzoek aanvragen. Gezien de beperkte behandelingscapaciteit is het revalidatiecentrum verplicht met een wachtlijst te werken. Voor het ogenblik kunnen de wachttijden oplopen tot 1,5 jaar. Aan de ouders wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen, waarna hun zoon/dochter definitief op de wachtlijst geplaatst wordt. Slechts in uitzonderlijker gevallen worden noog kinderen vanaf het 4de leerjaar op de wachtlijst geplaatst. Voorafgaand aan een behandeling dient steeds een multidisciplinair onderzoek afgenomen te worden. Dit onderzoek wordt ook door de mutualiteit vergoed. Op basis van de bekomen onderzoeksresultaten dient dan uitgemaakt te worden of de behandeling van de vastgestelde problemen door de mutualiteit zal terug betaald worden. Enkel kinderen die een toelating tot terugbetaling ontvangen, mogen een behandeling starten. Concreet wordt de volgende procedure gevolgd:

  1. Wanneer het hun beurt is worden de ouders een eerste keer zonder hun kind uitgenodigd voor een eerste gesprek. Wij vinden het belangrijk dat beide ouders op dit gesprek aanwezig zijn. Op het einde van dit gesprek worden ook de documenten die nodig zijn om het onderzoek aan te vragen, ingevuld en ondertekend.
     
  2. Bij akkoord van het ziekenfonds worden de onderzoeken zo vlug mogelijk uitgevoerd. De ouders en de school worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de juiste data en uren. Het onderzoek omvat een globaal ontwikkelingsonderzoek en wordt ook aangevuld door een verplicht onderzoek bij een aan het centrum verbonden geneesheer, waarbij de ouders kunnen aanwezig zijn.
     
  3. Als alle onderzoeken afgewerkt zijn, worden de resultaten met de ouders besproken.
     
  4. Indien behandeling nodig is, zorgt het revalidatiecentrum samen met de ouders voor het indienen van de aanvraag voor tussenkomst in de behandelingskosten. Ook nu weer ontvangen zowel de ouders als het Revalidatiecentrum een akkoordbrief of weigering. Is een andere vorm van hulpverlening aangewezen, dan zal het revalidatiecentrum ook gemotiveerd doorverwijzen.

Coordinatie onderzoeken: Sarah De Meulemeester, psychologisch consulent

                                                sarah.demeulemeester@revalidatiecentrum.be