Psychologische dienst

De psychologen binnen het revalidatiecentrum verrichten psychologisch onderzoek en zijn gespecialiseerd in psychologische begeleiding en psychotherapie.

Psychologisch onderzoek:
 

 • Observatie
   
 • Intelligentieonderzoek
   
 • Persoonlijkheidsonderzoek

Psychologische begeleiding en psychotherapie: er wordt zowel gewerkt met kinderen als met hun ouders, dit vanuit de systeemvisie  en de communicatietheorie. Ook worden gedragstherapeutische principes gehanteerd.

De psychologische dienst richt zich tot volgende doelgroepen:
 

Kinderen die het moeilijk hebben met:
 

 • Sociale vaardigheden
   
 • Zelfregulering/gedragsregulering
   
 • Aandacht
   
 • Verwerking van overlijden, echtscheiding, traumatische gebeurtenissen
   
 • Faalangst en andere angsten
   
 • Depressieve gevoelens
   
 • Omgaan met hun beperkingen t.g.v; een stoornis of syndroom
   
 • Spelontwikkeling

Ouders die een hulpvraag hebben rond:
 

 • het vermoeden van een bepaalde problematiek van hun kind
   
 • de verwerking van de gestelde diagnose
   
 • de aanpak van hun kind met een bepaalde problematiek: vb autismespectrum stoornis,
   
 • ADHD, NLD, ontwikkelingsdyspraxie, verstandelijke beperking
   
 • algemene pedagogische aanpak

Ouders die zelf geen uitgesproken hulpvraag hebben, maar waarvan hun kind psychologische hulp nodig heeft, trachten we bij de therapie te betrekken. Ouders zijn op die manier een hulp voor het verkrijgen van een transfer van de behandeling. Zij kunnen op die manier een verlengde vormen voor de therapie. De ouders beschikken in de eerste plaats over de meeste informatie over hun kind. 

Pedagogisch Coördinator

Goedele Dullaert
goedele.dullaert@revalidatiecentrum.be

 Psychologen

Helena Jeurissen
helena.jeurissen@revalidatiecentrum.be

Sarah Verdonck
sarah.verdonck@revalidatiecentrum.be

Marthe De Leeuw
marthe.deleeuw@revalidatiecentrum.be

 

Psychologisch consulent

 

Sarah De Meulemeester                            
sarah.demeulemeester@revalidatiecentrum.be