Privacy policy

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover het Centrum voor Functionele Revalidatie vzw geen controle heeft. Dit privacy statement heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar informatiebronnen van derden.

In het onderdeel contact kan U persoonlijke gegevens invullen.  Deze worden uitsluitend gebruikt om een inschrijving op onze wachtlijst mogelijk te maken, teneinde tot onderzoek en eventuele behandeling te kunnen overgaan. Hierbij geldt dat uw gegevens niet aan derden zullen verstrekt worden zonder uw schriftelijke toestemming.