REVALIDATIETEAM

Het revalidatiecentrum beschikt over een gespecialiseerd team van therapeuten, samengesteld uit verschillende disciplines: artsen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychologen en een sociaal assistente.

Tussen de teamleden is er een frequente communicatie doorheen dagelijkse informele en regelmatige formele contacten. De teamleden vergaderen daarenboven twee keer per week om de vooruitgang van de kinderen te bespreken en nieuwe revalidatie doelstellingen te bepalen.

De ouders en de school worden regelmatig op de hoogte gehouden van de evolutie via oudercontacten en aanwezigheid van de sociaal assistente op de school MDO's. Via een heen en weer schriftje kan daarenboven regelmatig informatie uitgewisseld worden.

Om de ontwikkelingen op het vlak van de behandelingsmethoden op de voet te kunnen volgen, krijgen de teamleden regelmatig externe bijscholing. Bovendien wordt elke maand in het revalidatiecentrum een interne vormingsdag georganiseerd.