Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden?

Aanmelden is mogelijk voor kinderen:

  • tot eind derde leerjaar.
  • die wonen of naar school gaan binnen volgende postcodes: 9060, 9940, 9960, 9961, 9968, 9180, 9185, 9190, 9042.

Hou er rekening mee dat er een wachttijd is. Op dit moment bedraagt deze minstens anderhalf jaar.

Na de aanmelding ontvangt u van ons een vragenlijst. Uw kind staat pas op de wachtlijst als we de vragenlijst van u terug krijgen.

Indien de school of een andere hulpverlener zou navragen of uw kind op de wachtlijst staat, zal het revalidatiecentrum die inlichting verstrekken. Indien u hier niet akkoord mee gaat, gelieve ons dit expliciet te laten weten via mail.