Over ons

Als Centrum Voor functionele Revalidatie zijn we een vzw in Zelzate waar ongeveer 135 kinderen (van 0 tot 19 jaar) terecht kunnen.
Een geëngageerd team van logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologen, artsen, … zet zich in om de kinderen minstens tweemaal per week multidisciplinaire therapie te geven. Het gaat over kinderen met autisme, ADHD, complexe ontwikkelingsstoornissen, verstandelijke beperking, emotionele en gedragsproblemen, ...

Naast de inzet op welbevinden blijft het oog op integratie en inclusie in onze maatschappij een belangrijke doelstelling. Dagelijks proberen wij de sociale en schoolse integratie van kinderen met een ontwikkelingsachterstand te bevorderen. Er wordt dan ook nauwgezet samengewerkt met de context van elk kind (o.a. ouders, brussen, scholen)

Erkenning

Lees meer

Aanmelding en Onderzoek

Lees meer

Behandeling en Therapie

Lees meer

Missie en visie

Lees meer

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons