Behandeling en Therapie

Algemeen

Elke behandeling wordt door de mutualiteit steeds voor de periode van 1 jaar toegestaan. Afhankelijk van de problematiek kan een verlenging met 1 of meerdere jaren aangevraagd worden.
Hoe dan ook is een behandeling altijd in duur beperkt. Om de behandeling dus optimaal te laten renderen is een zeer regelmatige aanwezigheid, ook tijdens de schoolvakanties, een noodzakelijke voorwaarde.

Alle behandelingen gebeuren multidisciplinair en de kinderen komen gemiddeld twee keer per week (1 uur of 1,5 uur) op therapie. Ouders mogen altijd een behandeling bijwonen of informatie opvragen over de evolutie van hun kind.

Gemiddeld 2 maal per jaar wordt de evolutie ook in een teamvergadering met de verschillende therapeuten en revalidatie arts besproken. Elk kind heeft een verantwoordelijke therapeut die dit team organiseert en eventuele afspraken tijdens dit team verder opvolgt.

Het centrum is op school aanwezig wanneer de schoolresultaten van het kind op een MDO besproken worden. Een heen en weer agenda zorgt voor een regelmatige informatie uitwisseling tussen het revalidatiecentrum, ouders en school. Indien nodig is er ook een persoonlijk contact tussen de therapeut en leerkracht en/of zorgleerkracht (ondersteuner).

Twee maal per jaar worden oudercontacten georganiseerd waarbij de vorderingen van het kind en de hulpvraag van de ouders kunnen uitgewisseld worden.

Specifiek

Om de ontwikkelingen op het vlak van de behandelingsmethoden op de voet te kunnen volgen, krijgen de teamleden externe bijscholing.

We beschikken ook over veel materiaal.

Voor de inhoud van een therapie bestaat echter geen mooi uitgeschreven kant en klare behandelmethode.

Elk kind krijgt een behandeling "op maat" dus aangepast aan zijn specifieke noden.

Het vraagt daarom steeds veel creativiteit en inventiviteit van de therapeuten om bij elk kind een ander, individueel behandelplan op te stellen.

Ook bij de aanpak van het kind is het steeds weer aftasten hoe we een kind maximaal kunnen stimuleren en een goede relatie kunnen opbouwen.

Een behandeling is dus altijd gericht op 2 factoren:

  • een probleem aanpakken
  • een positieve relatie opbouwen met het kind

Soms wordt binnen de therapie gebruik gemaakt van specifieke oefenprogramma's bij welbepaalde problematieken bij een kind.

Deze programma's worden geoefend door therapeuten die hiervoor een gerichte bijscholing hebben gevolgd.

Deze programma's zijn:

  • Jasper
  • Impact
  • schrijfdans
  • Tim en Flapoor