Dienst Rekenen

Binnen de dienst rekenen houden we ons bezig met:

  • het opsporen van tekorten in de rekenontwikkeling (zowel voorbereidende vaardigheden als het aanvankelijk en voortgezet rekenen),
  • het analytisch onderzoek (i.f.v. het bepalen van het huidige rekenniveau en de therapiedoelstellingen)
  • de persoonlijke behandeling via geleidelijke opbouw van de leerstof

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de problemen is de behandeling gericht op:

  • het optimaliseren van de rekenvoorwaarden (o.a. kennis van begrippen ,vergelijken van hoeveelheden, tellen)
  • het automatiseren van basiskennis (splitsingen, sommen tot 10, tafels)
  • het aanleren en inoefenen van rekentechnieken (overbruggen, oplossingsmethoden)
  • het bijbrengen van inzicht bij metend rekenen en meetkunde
  • het talig rekenen (rekentaal en toepassingen)
  • het gebruiken van hulpmiddelen (tafelkaarten, stappenplannen, onthoudkaarten)

De rekentherapie sluit altijd aan bij het huidig niveau van het kind van waaruit we via een gestructureerde aanpak de leerstof opbouwen en trachten de achterstand te verkleinen of weg te werken.
Bij oudere kinderen leggen we de nadruk op realistisch rekenen om het rekenen functioneel te maken in het dagelijks leven (bv omgaan met geld, kloklezen, hanteren van een rekenmachine, meten van oppervlakte en omtrek, ...)

Daarnaast wordt bij elk kind aandacht besteed aan andere aspecten die ook een grote rol spelen zoals de werkhouding, beter analyseren, aandacht gericht gebruiken, verbeteren van het zelfbeeld enz.

Onze therapeuten: