Erkenning

Het revalidatiecentrum wordt erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Vanuit het Agentschap worden ons heel wat kwaliteitseisen opgelegd.

De behandelingsonkosten worden terugbetaald door de mutualiteiten. Alle aanvragen voor onderzoek en/of behandeling moeten door de mutualiteit goedgekeurd worden. Vanuit de Vlaamse Overheid worden strikte voorwaarden gesteld naar bv de duur van de behandelingen, modaliteiten, behandelingscapaciteit enz. Van de patiënt zelf wordt een wettelijk vastgelegd remgeld gevraagd.