Kinesitherapeutische dienst

In een sessie kinesitherapie in het revalidatiecentrum kan op verschillende elementen gewerkt worden.

Er kan worden gewerkt op de ontwikkeling van grofmotorische vaardigheden zoals springen, lopen, koprollen, fietsen, balvaardigheden, traplopen,…

Ook evenwicht, inhibitie, ruimtelijke oriëntatie, relaxatie, of samenwerken kunnen een doel zijn.

Wij trachten te werken rond wat het kind, de ouders en de school willen bereiken en dus ook belangrijk vinden.

Dit alles doen we met oog op succeservaring en het goed voelen van het kind.

De kinesitherapeuten: