Logistieke dienst

Het revalidatiecentrum beschikt over een eigen vervoerdienst waar de ouders een beroep op kunnen doen om hun kind veilig naar het revalidatiecentrum te brengen.

Tijdens het schooljaar worden de kinderen op school afgehaald. Als een kind vakantie heeft (grote vakantie of een vrije dag) wordt het kind thuis opgehaald..

Het aantal kinderen dat tezelfdertijd kan vervoerd worden is beperkt tot 8.

Aangezien dit vervoer op geen enkele manier gesubsidieerd wordt, zijn wij genoodzaakt om van de gebruikers een bijdrage per rit te vragen waarbij het bedrag afhankelijk is van de afstand tot de woonplaats (... euro per km). Ouders die deze financiële last niet kunnen of willen dragen, mogen er uiteraard voor kiezen om hun kind zelf te brengen en/of weer op te halen.

Voor het netjes houden van de lokalen heeft het revalidatiecentrum een poetsvrouw in dienst.

Chauffeur Iris Van den Bussche iris.vandenbussch@revalidatiecentrum.be
Poetsvrouw Karine Hoste karine.hoste@revalidatiecentrum.be