Psychologische dienst

De psychologen binnen het revalidatiecentrum verrichten psychologisch onderzoek en zijn gespecialiseerd in psychologische begeleiding en psychotherapie.

Psychologisch onderzoek:

 • Observatie
 • Intelligentieonderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek

Psychologische begeleiding en psychotherapie:

Er wordt zowel gewerkt met kinderen als met hun ouders, dit vanuit de systeemvisie en de communicatietheorie. Ook worden gedragstherapeutische principes gehanteerd.

De psychologische dienst richt zich tot kinderen die het moeilijk hebben met:

 • Sociale vaardigheden
 • Zelfregulering/gedragsregulering
 • Aandacht
 • Verwerking van overlijden, echtscheiding, traumatische gebeurtenissen
 • Faalangst en andere angsten
 • Depressieve gevoelens
 • Omgaan met hun beperkingen ten gevolge van een stoornis of syndroom
 • Spelontwikkeling

Alsook tot ouders die een hulpvraag hebben rond:

 • het vermoeden van een bepaalde problematiek van hun kind
 • de verwerking van de gestelde diagnose
 • de aanpak van hun kind met een bepaalde problematiek
 • algemene pedagogische aanpak

Ouders die zelf geen uitgesproken hulpvraag hebben, maar waarvan hun kind psychologische hulp nodig heeft, proberen we steeds bij de therapie te betrekken. De ouders beschikken in de eerste plaats over de meeste informatie over hun kind en zijn daarom een hulp voor het verkrijgen van een transfer van de behandeling. Zij kunnen op die manier een verlengde vormen voor de therapie.

De psychologisch consulent verricht intelligentieonderzoek en is verantwoordelijk voor de procedure van aanmelding en onderzoek.

De pedagogisch coördinator is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de inhoudelijke aspecten van de behandeling.

Dit houdt o.a. in:

 • ouders, school, CLB en andere professionals helpen met hun vragen in verband met de behandeling.
 • het team van therapeuten ondersteunen om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de hulpvragen en doelstellingen.
 • met het team van therapeuten meehelpen denken in het zoeken van oplossingen.
 • het team van therapeuten ondersteunen in het uitwerken van nieuwe inzichten, programma’s.
Psycholoog Coralie Damien coralie.damien@revalidatiecentrum.be
Psycholoog Sylvie De Puydt sylvie.depuydt@revalidatiecentrum.be
Pedagogisch coördinator Goedele Dullaert goedele.dullaert@revalidatiecentrum.be
Psychologisch consulent Sarah De Meulemeester sarah.demeulemeester@revalidatiecentrum.be