Secretariaat

De verantwoordelijke van het secretariaat is Samantha Garcet.

Zij staat in voor het onthaal van de kinderen en/of hun ouders en beantwoordt telefoons.

Daarnaast is ze belast met het uitvoeren van administratieve opdrachten zoals:

  • verzorgen van de administratie die vereist is bij de aanvraag of verlenging van behandelingen
  • facturatie van de behandelingen
  • allerlei boekhoudkundige opdrachten
  • opmaken en versturen van brieven

U kunt het secretariaat telefonisch contacteren tijdens de openingsuren of via info@revalidatiecentrum.be.