Sociale dienst

De sociale dienst fungeert als brug tussen het revalidatiecentrum en de omgeving van het kind. Daar waar de logopedisten, ergotherapeuten en kinesitherapeuten zich hoofdzakelijk richten tot het kind, staat de sociaal assistent voornamelijk in contact met het milieu rond het kind. Er wordt steeds gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensband met de ouders, de school en andere mogelijke betrokkenen (bv thuisbegeleiding). Zonder dit wederzijds vertrouwen en respect is een goed functionerend samenwerkingsverband niet realiseerbaar.

De sociale dienst staat in nauw contact met de betrokken scholen via de vele schoolteams. Dit zijn (semestriële) multidisciplinaire overlegmomenten (MDO's) op de school met de leerkracht, de directie en/of zorgcoördinator en/of de taakleerkracht. Langs deze weg wordt informatie uitgewisseld tussen het revalidatiecentrum en de school zodat er kan gestreefd worden naar het meest optimale revalidatieaanbod.

Sociaal assistent Karolien Dhert karolien.dhert@revalidatiecentrum.be