Zintuiglijke informatieverwerking

Wat is zintuiglijke informatieverwerking?

Via onze zintuigen komen prikkels binnen.

Dit zijn prikkels van dingen die we:

- voelen

- horen

- zien

- ruiken

- proeven

- ervaren bij het bewegen (= evenwicht/diepe gevoeligheid)

Deze prikkels worden doorgegeven aan de hersenen

De hersenen verwerken de prikkels en beoordelen of er een reactie nodig is.

Mogelijke reacties zijn:

1) overgevoelig = prikkels komen te sterk door met risico op overprikkeling

2) “normaal”

3) ondergevoelig = gewone prikkels zijn niet sterk genoeg; ze worden niet of onvoldoende opgemerkt.

Over- of ondergevoelig zijn is op zich geen probleem!!!

WEL: als ze het dagelijks functioneren verstoren of het kind zichzelf constant in gevaar brengt

We proberen de eventuele over- of ondergevoeligheid in kaart te brengen en bieden ouders ondersteuning bij eventuele hulpvragen.

verantwoordelijke: Marina Zoete (marina.zoete@revalidatiecentrum.be)